IKEA宜家家居集装箱快闪店(青岛)

项目品牌: IKEA 宜家

项目行业: 快速消费品

项目日期: 2021-06-06 09:00 2021-06-06 17:00

项目地点: 青岛

项目名称: IKEA宜家家居集装箱快闪店(青岛)


IKEA宜家家居集装箱快闪店(青岛)-end-

图片来自网络及品牌公开信息,出处见水印


x 9