vivo x POPMART | 探秘S-LAB限时快闪店

项目品牌: vivo

项目行业: 快速消费品

项目日期: 2022-03-04 10:00 2022-03-06 22:00

项目地点: 上海 环球港

项目名称: vivo x POPMART | 探秘S-LAB,寻宝联名礼盒


vivo x POPMART | 探秘S-LAB限时快闪店

2022年03月04日-2022年03月06日

上海 环球港B2层太阳厅中庭

项目预热


项目传播


项目现场vivo S12✖popmart✖DIMOO S-LAB限时快闪店全国首发

出色实力 宝藏奇遇 3.4-3.6 上海环球港B2太阳厅 打卡四大潮酷空间探宝寻好礼

-end-

来自VIVO及上海环球港官方微博内容、VIVO公众号内容

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/T26XUpfV97jBs96bc3iVyA

x 13